Capacidades Estatais: Variedades de capitalismo e crise